Privacyverklaring
Tom Kuyper opererend als directeur van de besloten vennootschap The Communication Factory BV, gevestigd aan De Waterkamer 114, 7325 HX Appeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Tom Kuyper is de Functionaris Gegevensbescherming, hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Communication Factory BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
• bedrijfsnaam
• voor- en achternaam
• telefoonnummer
• e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
The Communication Factory BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het afhandelen van jouw betaling;
• verzenden van een nieuwsbrief;
• je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Geautomatiseerde besluitvorming
The Communication Factory BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. The Communication Factory BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
• Exact: Financiële administratie en facturering
• Outlook: Onderhoud van telefoonnummers en e-mailadressen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Communication Factory BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:
Bedrijfsnaam en voor- en achternaam: tot 2 jaar na beëindigen klantrelatie
Telefoonnummer: tot 2 jaar na beëindigen klantrelatie
E-mailadres: tot 2 jaar na beëindigen klantrelatie

Delen van persoonsgegevens met derden
The Communication Factory BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Communication Factory BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Communication Factory BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

The Communication Factory BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Communication Factory BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

._KzlwM38p { position: relative; } ._DblQBlAM { position: relative; } ._DblQBlAM { clear: both; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] { position: relative; } ._DblQBlAM__parallax { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; pointer-events: none; } ._DblQBlAM[data-parallax="true"] .parallax-bg { position: absolute; left: 50%; bottom: 0; max-width: 100%; min-width: 100%; min-height: 100%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%); object-fit: cover; will-change: transform; } ._DblQBlAM { box-sizing: border-box; padding: 15px 0; position: relative; } ._DblQBlAM__container { width: auto; margin: auto; padding-left: 15px; padding-right: 15px; box-sizing: border-box; } ._pDNE0kYl { position: relative; } ._pDNE0kYl { margin: 0 -15px; } ._ngb5Wk8q { font-size: 1em; vertical-align: middle; text-align: center; width: auto; height: auto; } ._ngb5Wk8q--diamond, ._ngb5Wk8q--circle, ._ngb5Wk8q--square { width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; border: 1px solid; } ._ngb5Wk8q--circle { border-radius: 100%; } ._ngb5Wk8q--diamond { transform: rotate(45deg); -webkit-transform: rotate(45deg); } ._ngb5Wk8q--diamond:before { display: block; transform: rotate(-45deg); -webkit-transform: rotate(-45deg); } ._VWvqNvR9 { vertical-align: middle; } ._43klRgVK { color: inherit; display: inline-block; line-height: 1; padding: 0.7em 1.2em; box-sizing: border-box; cursor: pointer; text-align: center; border: 1px solid #ebebeb; background-color: #ebebeb; text-decoration: none; position: relative; white-space: nowrap; } ._43klRgVK:hover, ._43klRgVK:active, ._43klRgVK:focus { color: inherit; text-decoration: none; } ._43klRgVK__icon--left i { margin-right: 0.3em; } ._43klRgVK__icon--right i { margin-left: 0.3em; } ._43klRgVK__icon--top i { margin-bottom: 0.5em; } ._43klRgVK__icon--top > span, ._43klRgVK__icon--top > span[data-empty][contenteditable] { display: block; } ._43klRgVK > * { color: inherit; text-decoration: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle !important; } ._43klRgVK > span { color: inherit !important; text-decoration: inherit !important; line-height: inherit !important; display: inline-block; } ._43klRgVK[data-active=true] { background: black; color: white; } ._43klRgVK__btn--plain { border: none; background: none; } ._43klRgVK__btn--outline { background: none; border: 2px solid; } ._43klRgVK__btn--rounded { border-radius: 20px; } ._43klRgVK [class*="--diamond"] { margin-right: 1em; } ._O689JW7n { position: relative; } ._7XqAY8_A > span:last-child { line-height: inherit; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"] > span:first-child { display: block; margin-right: 10px; float: left; font-size: 2em; background: #919da9; color: black; width: 50px; height: 50px; line-height: 50px; } ._7XqAY8_A[class*="dropcap--"]:not(.dropcap--none) > span:first-child { margin-right: 20px; text-align: center; } ._7XqAY8_A.dropcap--none > span:first-child { text-align: inherit; line-height: 1 !important; width: auto !important; height: auto !important; background: none !important; border-radius: 0; } ._7XqAY8_A.dropcap--circle > span:first-child { border-radius: 100%; } ._7XqAY8_A:not([class*="dropcap--"]) > span { margin-right: 0 !important; } ._7XqAY8_A ol, ._7XqAY8_A ul { list-style-position: inside; } ._7XqAY8_A blockquote { font-size: inherit; } @media all { } @media only screen and (max-width: 767px) { } @media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { } @media only screen and (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { } @media only screen and (min-width: 1200px) { }